АДВОКАТ

НАТАЛИЯ ДОЦЕНКО-БЕЛОУС

TRANSACTIONAL LAW BOUTIQUE

Участь Н. Доценко-Білоус в проекті USAID: Дослiдження механізмів фінансування з метою забезпечення надання послуг в сферi боротьби з ВІЛ/СНІД для ключових груп населення.

Сфера боротьби та попередження ВІЛ/СНІД є складною соціально-економічною системою, що покликана забезпечити реалізацію важливого конституційного права – права громадян на здоров‘я та високоякісну медично-профілактичну допомогу.

В той же час темпи поширення ВІЛ/СНІД в Україні на тлі загострення економічної кризи  обумовлюють недостатність бюджетних коштів та коштів, що виділяються міжнародними донорами задля ефективного   вирішення цих проблем.

Дефіцит коштів породжує необхідність пошуку альтернативних джерел фінансування проектів боротьби із ВІЛ/СНІД. Найбільш поширеною в світі альтернативою бюджетного фінансування проектів в сфері охорони здоров‘я, зокрема в сфері ВІЛ/СНІД є механізм державно-приватного партнерства.

В сфері охорони здоров‘я механізм державно-приватного партнерства застосовується як для будівництва, реконструкції муніципальних/державних медичних установ, так і для управління медичним сервісом, зокрема шляхом створення науково-дослідних установ. При цьому особливістю ДПП є забезпечення (збереження) прав державної, комунальної власності на об’єкти медичного сервісу, тобто ДПП не передбачає відчуження державної/комунальної власності і відповідно попереджує можливі зловживання збоку приватного партнера. Яскравим прикладом ефективного та результативного впровадження механізму ДПП є досвід Великобританії. Дефіцит бюджетних коштів та суперечливий досвід масової приватизації, призвів в 1992 році до появи в Великобританії Приватної фінансової ініціативи. За 20 років завдяки Приватній фінансовій ініціативі  в Великобританії було реконструйовано понад 107 лікарень, і збудовано 130 об‘єктів охорони здоров‘я, більшість з яких перебувають в управлінні приватних інвесторів. Погодившись на партнерство, британські муніципалітети отримали значну економію коштів з одночасним покращенням якості  медичного сервісу, а приватні інвестори отримали гарантію довгострокового стабільного доходу. Британський досвід впровадження механізмів ДПП в проекти охорони здоров‘я був успішно перейнятий Німеччиною, Швецією, Австралією, а також він широко розповсюджується в Китаї, Кореї, Філіппінах та Сінгапурі.

В Україні перші передумови для появи проектів державно-приватного партнерства в їх найпоширенішій світовій формі (концесії) були закладені Законом України «Про концесії» 1999 рік. У відповідності до норм цього закону сфера медичних послуг є сферою впровадження концесій. Але за час дії цього Закону жодної концесії в сфері медичних послуг не було реалізовано в Україні.

В 2010 році набрав чинності Закон України «Про державно-приватне партнерство», яким було істотно розширена варіативність інструментів партнерства, впроваджено державну підтримку проектів та порядок оцінки та розподілу ризиків між державним та приватним партнерами.  Охорона здоров’я є однією зі сфер, в яких прямо передбачена можливість застосування державно-приватного партнерства (абз. 7 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про ДПП»). В рамках ДПП можлива реалізація проектів з будівництва та експлуатації муніципальних закладів охорони здоров’я.

19 вересня 2012 року в Україні в місті Запоріжжя  стартував перший проект в сфері охорони здоров‘я, який було вирішено реалізувати за Законом України «Про державне-приватне партнерство», Це був проект реконструкції та управління комунального закладу «Міська клінічна лікарня № 3» .

В основу проекту покладено інвестиційні зобов’язання приватного партнера з метою проведення реконструкції, капітального ремонту та модернізації установи, а також забезпечення приватнику з боку муніципалітету гарантій повернення вкладених інвестицій протягом дії договору. Така організаційно-правова модель не несе в собі ніяких ризиків ні для установи в цілому, ні для медперсоналу зокрема, запевняє мерія.

Проект покликаний бути пілотним, оскільки в Україні на сьогоднішній день немає досвіду впровадження цієї господарської форми в охороні здоров’я. Досвід впровадження ДПП відсутній не тільки в охороні здоров’я, але і в інших галузях. Частково це обумовлено тим, що сам Закон носить рамковий характер, і для його практичного застосування знадобився ряд підзаконних актів – Постанов Кабінету міністрів України, останні з яких вийшли тільки навесні цього року.

Вибір припав на комунальний заклад «Міська клінічна лікарня № 3 по ряду причин: це одне з найстаріших будов у сфері охорони здоров’я - споруда 1929 року; лікарня невелика – всього 260 ліжок і має виключно хірургічний профіль, що зосереджує всі проблеми дорожнечі впровадження нових технологій.

Будівля запорізької міської лікарні № 3 гостро потребує реконструкції і модернізації свого обладнання. Державні кошти не доступні в достатній кількості, благодійні пожертвування можуть покрити лише незначні витрати на медичні послуги в першу чергу. Тому приватному партнеру пропонується інвестувати кошти в реконструкцію будівлі і придбати необхідне сучасне обладнання.

За гроші приватного партнера планується провести ремонт і реконструкцію приміщень, а також модернізувати матеріально-технічну базу. Натомість інвестор отримає право на впровадження додаткових платних медичних та немедичних (сервісних) послуг, які надаватимуться на добровільній основі за бажанням пацієнтів.

На сьогоднішній день проведено ретельний юридичний аудит можливої реалізації проекту в правовому полі України, визначена організаційно-правова модель з мінімальними правовими ризиками, а саме - спільна діяльність без об’єднання вкладів. Ця модель припускає автономний менеджмент і автономне бюджетування приватного партнера та комунального закладу в рамках довгострокового проекту.

Механізм повернення вкладених інвестицій приватному партнеру передбачає впровадження додаткових платних медичних та немедичних (сервісних) послуг, які надаватимуться на добровільній основі за бажанням пацієнтів.

Очікується, що зазначений проект проілюструє на практиці значний інвестиційний потенціал ДПП, що в свою чергу  дозволить більш широко впроваджувати механізми ДПП в сфері охорони здоров‘я, зокрема в сфері боротьби і попередження ВІЛ/СНІД.