Форвардные контракты в строительстве

Форвардные контракты – от хеджирования ценовых рисков к гарантиям выполнения обязательств, раскрытия информации и защиты прав покупателей

 

Іван Салій, голова наглядової ради «Асоціації виробників будматеріалів»

Ця книга - дуже потрібна робота юридична. Важливо, що з'явилися такі роздуми. Я вітаю автора, і готовій всіляко сприяти вашим успіхам. Автор і юридична компанія продемонстрували високий інтелектуальний рівень, і тому я можу сказати, що в цій державі не все втрачено. І давайте так домовимося, що фірма «Василь Кисіль і Партнери» буде «будівельним конституційним судом», а то законів понаписують, але ніхто ж не тлумачить. Тому абсолютно потрібна робота, і пропоную активізувати системно навчання.

Парк Авеню

Альянс-Капитал

Петровский квартал

Созидатель

Полтавтрансбуд

 

Налоговые консультации

Як визначаються звичайні ціни в разі поставки новозбудованого житла? Яка ціна покладена в основу, якщо придбання квартири здійснюється шляхом обміну її на пакет цільових облігацій або заставних?

У відповідності до п. 14.1.71 Податкового кодексу України звичайна ціна - ціна товарів (робіт, послуг), визначена сторонами договору, якщо інше не встановлено цим Кодексом. Якщо не доведено зворотне, вважається, що така звичайна ціна відповідає рівню ринкових цін.

У відповідності до п. 14.1.219 Податкового кодексу України ринкова ціна - ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних економічних (комерційних) умовах

У відповідності до п. 39.17 Податкового кодексу України під час проведення аукціону (тендера) звичайною вважається ціна, яка склалася за результатами такого аукціону (тендера).  

Виходячи з наведених визначень, ринковою ціною на новозбудоване житло, є ціна, яка має бути визначена, шляхом використання інформації про ціни в операціях між непов`язаними особами у співставних умовах на відповідному ринку товарів (пп. 39.2 ст. 39 ПКУ) або проведення незалежної оцінки майна із залученням суб`єкта оціночної діяльності (пп. 39.3 ст. 39 ПКУ).

Пп. 39.2 ст. 39 ПКУ встановлено методи визначення звичайної ціни. Найбільш прийнятним, в даному випадку, є метод порівняльної неконтрольованої ціни (аналогів продажу).

З метою відображення у податковому обліку поставки новозбудованого житла в обмін на цільові облігації, слід відображати ціну на рівні реального ринкового попиту на таку квартиру

Вивчаючи договори, які укладаються з метою придбання новозбудованого житла, а саме: договори купівлі - продажу цільових облігацій та договори, за якими майбутні власники квартир «резервують» відповідну житлову площу, можна прийти до висновку про те, що розмір такої ринкової ціни дорівнює вартості придбання цільових облігацій саме на вторинному ринку кінцевим власником житла.

Для визначення рівня звичайних цін на поставку відповідної нерухомості, придбаної шляхом обміну на заставні, ринковою ціною є ціна придбання заставної, яка була фактично сплачена покупцем, і відображає реальний попит на конкретну нерухомість.


 

Чи застосовуються звичайні ціни до операцій з деривативами та їх базовими активами, виходячи з положення п. 153.9 ПКУ?

Згідно з нормами п. 153.9 ПКУ, норми ПКУ щодо звичайних цін не застосовуються при проведенні операцій з деривативами.

Враховуючи, що форвардні контракти на поставку базових активів (майнових прав на новозбудовану нерухомість) укладаються за результатами публічних аукціонів, звичайна ціна базового активу (майнових прав на новозбудовану нерухомість) формується під час проведення публічного аукціону, і визначається за результатами аукціону (п. 39.17 Податкового кодексу України).


 

Чи є результати публічних торгів, які проведені товарною біржею, даними, що відображають звичайну ціну активу і за яких умовах?

За приписом ст. 39.1 для визначення звичайних цін на товари (роботи, послуги) використовуються офіційні джерела інформації, у тому числі, згідно пп.. 19.11.2, ціни спеціалізованих аукціонів з торгівлі окремими видами продукції, біржові котирування;

Згідно п. 39.17 ПКУ під час проведення аукціону (тендера) звичайною вважається ціна, яка склалася за результатами такого аукціону (тендера).

Таким чином, для того, щоб ціна могла бути визначена ринковою та могла використовуватися у якості звичайної ціни, з метою оподаткування,повинен бути проведений аукціон (тендер) та за його наслідками інформація про такі ціни та угоди має бути офіційно оприлюднена.


 

Чи є кошти від продажу деривативів (форвардних контрактів), отримані в активи венчурного фонду, від імені та в інтересах якого діє компанія з управління активами, коштами спільного інвестування?

Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)" визначено, що інститут спільного інвестування (далі - ІСІ) –це корпоративний інвестиційний фонд або пайовий інвестиційний фонд.

У відповідності до п.1 ч.1. статті 3 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» до активів ІСІ належить сукупність майна, корпоративних прав та вимог, сформована за рахунок коштів спільного інвестування.

В свою чергу коштами спільного інвестування Закон (стаття 3) визначає:

- кошти, внесені засновниками корпоративного інвестиційного фонду та залучені від інвесторів ІСІ,

- доходи від здійснення операцій з активами ІСІ,

- доходи, нараховані за активами ІСІ, та інші доходи від діяльності ІСІ (проценти за позиками, орендні (лізингові) платежі тощо).

У відповідності до пп. 136.1.9. пункту 136.1. статті 136 Податкового кодексу України до коштів спільного інвестування віднесено кошти, залучені від інвесторів інститутів спільного інвестування, доходи від проведення операцій з активами таких інститутів та доходи, нараховані за активами зазначених інститутів.

Відповідно до пункту 14.1.45. статті 14 Податкового кодексу України дериватив - стандартний документ, що засвідчує право та/або зобов'язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах. Стандартна (типова) форма деривативів і порядок їх випуску та обігу встановлюються законодавством. Згідно з зазначеним пунктом статті 14 Податкового кодексу України до деривативів належать: своп, опціон, форвардний контракт та ф’ючерсний контракт. Отже форвардні контракти відносяться до деривативів.

Вимога підпункту "ґ" пункту 2 розділу ІІ Положення про склад та структуру активів ІСІ, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.01.2002 № 12, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.02.2002 за №108/6396 (у редакції рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.09.2009 № 987) встановлює, що заборона включення до складу активів ІСІ похідних (деривативів) не застосовуються до венчурних фондів.

Враховуючи вищезазначене, активи венчурного фонду можуть включати форвардні контракти.

У відповідності до пп. 136.1.9. пункту 136.1. статті 136 Податкового кодексу України до коштів спільного інвестування віднесено доходи від проведення операцій з активами ІСІ.

Таким чином, доходи від здійснення операцій з активами ІСІ, а саме деривативів (форвардних контрактів), є коштами спільного інвестування у відповідності до п.9 ч.1. статті 3 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».


 

Чи є об’єктом оподаткування ПДВ операції з деривативами?

Згідно пп. 196.1 ст. 196 ПКУ, не є об'єктом оподаткування ПДВ операції здеривативами.


 

Чи може бути підставою для формування звичайної ціни, ціна, що сформована в процесі публічних торгів, що проводяться товарною біржею.

За приписом ст. 39.1 для визначення звичайних цін на товари (роботи, послуги) використовуються офіційні джерела інформації, у тому числі, згідно пп.. 19.11.2, ціни спеціалізованих аукціонів з торгівлі окремими видами продукції, біржові котирування;

Згідно п. 39.17 ПКУ « Під час проведення аукціону (тендера) звичайною вважається ціна, яка склалася за результатами такого аукціону (тендера).»

Таким чином, для того, щоб ціна могла бути визначена ринковою та могла використовуватися у якості звичайної ціни, з метою оподаткування, повинен бути проведений аукціон (тендер) та за його наслідками інформація про такі ціни та угоди має бути офіційно оприлюднена.


 

Якщо компанія з управління активами, в інтересах інвестиційного фонду, відчужує такий цінний папір, як заставна, що не перебуває в обігу та не може перебувати в обігу на фондовій біржі, чи є така операція об’єктом оподаткування особливим податком? Якщо так, то за якою ставкою?

Ст. 213.1. ПКУ визначено, що об'єктом оподаткування акцизним податком є операції з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, де відбувається перехід права власності на цінні папери, та операції з деривативами, крім операцій, що здійснюються на міжбанківському ринку деривативів(п. 213.1.7.) Отже, операції із заставними є об‘єктом оподаткування акцизним податком.

Операції з підакцизними товарами, які звільнені від оподаткування, перелічені у п. 213.2 ПКУ.

Оскільки закладна відсутня у переліку за п. 213.2 ПКУ, операції з її відчуження оподатковуються акцизним податком.

Відчуження цінних паперів (заставних) поза фондовою біржею, що не перебувають у біржовому реєстрі, оподатковується за ставкою 1,5 відсоток до суми договору, що визначена первинними бухгалтерськими документами (пп. 215.1.4 та п. 214.8 ПКУ).


 

Якщо компанія з управління активами в інтересах інвестиційного фонду відчужує форвардний контракт, чи є така операція об’єктом оподаткування акцизним податком та за якою ставкою.

Ст. 213.1. ПКУ визначено, що об'єктом оподаткування акцизним податком є операції з продажу, обміну або інших способів відчуження цінних паперів, де відбувається перехід права власності на цінні папери, та операції з деривативами, крім операцій, що здійснюються на міжбанківському ринку деривативів(п. 213.1.7.)

Операції з деривативами поза фондовою біржею, оподатковується за ставкою 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за укладений дериватив (контракт), що на сьогодні складає 85 гривень (пп. 215.1.5 ПКУ). Податок сплачує кожна із сторін деривативу і та що є зобов`язана як покупець і та що є зобов`язана як продавець.

Таким чином, при здійснені операції з відчуження форвардного контракту, кожна сторона має сплатити податок за ставкою, визначеною у п. 215.1.5 ПКУ, що на сьогодні складає 85 гривень.


 

Чи є опціонні сертифікати деривативом?

Згідно Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, від 16.06.2009, № 572 "Про затвердження Порядку реєстрації випуску опціонних сертифікатів та проспекту їх емісії", опціонний сертифікат - стандартний документ (цінний папір), що засвідчує право його власника на придбання в емітента опціонного сертифіката (опціонний сертифікат на придбання) або на продаж емітентові опціонного сертифіката (опціонний сертифікат на продаж) базового активу в строк та на умовах, визначених у проспекті емісії цих опціонних сертифікатів;

Таким чином опціонний сертифікат є цінним папером. 


Акварели

ИнтерСтрой
 

Югозаптрансстрой
 

Parangon

Untitled-2