Форвардные контракты в строительстве

Форвардные контракты – от хеджирования ценовых рисков к гарантиям выполнения обязательств, раскрытия информации и защиты прав покупателей

 

Партнеры
Агентство «Кредит-Рейтинг» - первое в Украине (с 2001 года) специализированное рейтинговое агентство, оказывающее услуги в области независимой оценки кредитоспособности субъектов заимствований с присвоением кредитных рейтингов по Национальной рейтинговой шкале. C 2003 года рейтинговые оценки агентства официально признаются Министерством финансов Украины. C 2004 года «Кредит-Рейтинг» является полномоченным агентством Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины для присвоения кредитных рейтингов субъектам хозяйствования, отраслям экономики и регионам. C 2007 г. Агентство предоставляет услуги по присвоению рейтингов корпоративного управления.
www.credit-rating.com.ua
«Українська Будівельна Асоціація (УБА) була створена в травні 2005 р. понад 58 найбільш значущими інвестиційно-будівельними компаніями України.
На сьогоднішній день членами Української Будівельної Асоціації є понад 200 компаній, що динамічно розвиваються на ринку нерухомості.
Місія УБА - сприяти покращенню інвестиційного клімату та розвитку будівельної галузі в Україні.
Головна мета УБА - представлення та захист інтересів будівельників та інвесторів на ринку України.»

Українська національна іпотечна асоціація (УНІА) об'єднує  організації, що активно працюють на ринках фінансів та нерухомості. Ми представляємо понад 90% українського іпотечного сектору за обсягом виданих кредитів.

Метою створення і діяльності Асоціації є сприяння всебічному розвитку іпотечних відносин, масовому поширенню по всій території України іпотечного фінансування суб'єктів економічних відносин. Одним з головних завдань є розвиток, об'єднання та виконання ефективних іпотечних технологій та інновацій у сферах інвестицій, страхування та відносин на ринку нерухомості.

УНІА виконавець багатьох міжнародних проектів з програм технічної допомоги Європейського Союзу TACIS, Міжнародної фінансової корпорації та американського уряду USAid. Ми маємо тісні зв'язки з Світнім банком, Міжнародною Фінансовою Корпорацією, Європейським банком реконструкції і розвитку, іпотечними асоціаціями Німеччини, Польщі та Угорщини. УНІА є асоційованим членом Європейської Іпотечної Федерації.

Напрями нашої діяльності:

  • Ефективний розвиток законодавчої бази України у галузі банківського права та іпотеки
  • Забезпечення відповідного сектору ринку дослідженнями та аналітикою
  • Послуги, технології та допомога для розвитку та вдосконалення фінансового сектору
  • Іпотечні цінні папери
  • Робота з громадськістю
  • Проведення тренінгів, конференцій, форумів та семінарів для фахівців

www.unia.com.ua

Сигарный клуб продолжает традиции, сложившиеся в киевском обществе в начале ХХ века. Наша цель - не только сохранить, но и развить их. Любовь к сигарам и неформальная обстановка помогут представителям украинской деловой элиты и интеллигенции понять друг друга и объединиться.

Упрочение культуры курения сигар члены Киевского сигарного клуба органично сочетают с искренней благотворительной и меценатской деятельностью.

www.cigarclub.com.ua

На сьогоднішній день до Групи УМВБ, створеної у 2009 році, входять ПрАТ "Українська міжбанківська валютна біржа", Універсальна товарна біржа «Контрактовий дім УМВБ", ТОВ "ФТН Монітор Україна".

На сьогодні ПрАТ "УМВБ" є біржею, яка здійснює організацію торгівлі фінансовими інструментами (цінними паперами, репо, деривативами як фінансовими, так і товарними) та розрахунки і кліринг за укладеними на біржі угодами з забезпеченням механізмів управління ризиками та системи гарантій по виконанню угод.

www.pifpaf.com.ua


framework_logo

Center of Business Events   http://center-tc.com/